německy

Přihláška k projektu "Jazyk sousedů od začátku" / Anmeldung zum "Projekt Nachbarsprache von Anfang an"